top of page

ความลักชัวรี่ ในแบบชูชื่น

บริษัท ชูชื่น จำกัด
   คือบริษัทที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะยกระดับมาตราฐานการใช้ชีวิตที่ดีเพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของคนในวันนี้ เราจึงได้รวมเอากลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้ง นักธุรกิจ นักการตลาด นักออกแบบ สถาปนิก และนักโฆษณา ที่มีแนวคิดที่แตกต่าง มาร่วมกันสร้างรุปแบบการใช้ชีวิตที่ดีเพื่อตอบรับกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเติบโตของเศรษฐกิจ
   และด้วยแนวคิดจากกลุ่มคนที่คิดต่าง ทำให้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเรา ไม่ได้งานออกแบบเป็นแค่เพียง “การออกแบบงานก่อสร้าง” หรือเป็นแค่การดีไซน์วัตถุอย่างเสา ผนัง หรือคานเท่านั้น แต่ที่ชูชื่น เรามองงานออกแบบ คือ “ การออกแบบการชีวิต”  การออกแบบรูปแบบการดำเนินชีวิตที่อยู่ภายใต้สิ่งก่อสร้างนั้น อละท่านจะได้พบกับอีกหนึ่งโครงการที่ “คิดต่าง” ในทุกๆ รายละเอียดของชีวิต......

บ้านระยองเพื่อคนในวันนี้

เรื่องราวของชูชื่น 

ชูชื่น

CHOOCHUEN

ความมุ่งหวังต่อการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของผู้ก่อตั้ง คุณภูมิชัย สุจริตวรกุล ประธานกรรมการ นั้น มีความเชื่อว่า "บ้าน" เป็นมากกว่าสิ่งปลูกสร้างทั่วไป "บ้าน" ในความหมายของ บริษัท ชูชื่น จำกัด คือ การแสดงถึงภาพความสำเร็จของผู้เป็นเจ้าของ สถานที่ที่สร้างบุคคลคุณภาพ ศูนย์รวมจิตใจที่แข็งแกร่งต่อผู้อาศัย สังคม และที่สำคัญผู้ซื้อต้องรู้สึกปลอดภัยในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในที่อยู่อาศัย สังคม สิ่งแวดล้อม ศูนย์กลางความสะดวกสบายรอบด้าน และความมั่นใจของลูกค้าที่ได้เลือก บริษัท ชูชื่น จำกัด เป็นผู้ดูแล ดำเนินการสร้าง สิ่งปลูกสร้างที่เป็นมากกว่า ที่อยู่อาศัย 

Meet The Team

Our Clients

bottom of page