top of page

บริษัท ชูชื่น จำกัด


 

คือบริษัทที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะยกระดับมาตราฐานการใช้ชีวิตที่ดีเพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของคนในวันนี้ เราจึงได้รวมเอากลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้ง นักธุรกิจ นักการตลาด นักออกแบบ สถาปนิก และนักโฆษณา ที่มีแนวคิดที่แตกต่าง มาร่วมกันสร้างรุปแบบการใช้ชีวิตที่ดีเพื่อตอบรับกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเติบโตของเศรษฐกิจ

THE LUX XL
เดอะลักซ์ XL
EXCLUSIVELY FOR
THE COMMUNITY OF
3 PRIVATE RESIDENCES

เปิดจองแล้ววันนี้ 3 หลังสุดท้าย

ภายใต้แบรนด์ชูชื่นเราได้พัฒนาและลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดระยองมาเป็นเวลาถึง 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ 2557 โดยหลักการที่เรามุ่งเน้นและพัฒนาการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นจากเดิม จึงทำให้เรามีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในเรื่องของการวางฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า

บ้านสองชั้นสไตล์นอดิก บ้านใจกลางเมืองนิคมพัฒนา ระยอง
บ้านหรูใจกลางเมืองนิคมพัฒนา บ้านใกล้โลตัสนิคม ระยอง
555/55 บ้านสไตล์นอดิก บ้านใจกลางเมืองนิคมพัฒนา ระยอง

โครงการของเรา

ตั้งแต่ปี พ.ศ 2556 เราได้มุ่งเน้นและพัฒนาโปรดักภายใด้บริษัทชูชื่น ในนาม The LUX VILLA และยังคงยึดมั่นในหลักการในการใช้ชีวิตได้จริงและง่ายขึ้นกว่่าเดิมส่งมอบให้ลูกค้าในโครงการต่อไปคือ PINERY HILL

Pinery Hill ระยอง บ้านเดี่ยวสองชั้นสไตล์นอดิก บ้านใกล้โลตัสนิคมพัฒนา บ้านใกล้มารีวิทย์ระยอง บ้างกลางเมืองนิคมพัฒนา

ปณิธานของเจ้าของโครงการ

ในการสร้างบ้านหนึ่งหลังเราควรมีองค์ประกอบหรือฟังก์ชั่นอะไรที่สามารถพัฒนาการใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นกว่าเดิม เราต้องคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยมาเป็นอันดับหนึ่ง สร้างบ้านหลังหนึ่งหรือหลังไหนให้คิดว่าสร้าง " เหมือนอยู่เอง "

Pinery Hill ระยอง บ้านเดี่ยวสองชั้นสไตล์นอดิก บ้านใกล้โลตัสนิคมพัฒนา บ้านใกล้มารีวิทย์ระยอง บ้างกลางเมืองนิคมพัฒนา

SOLD

bottom of page